Канализация

КАНАЛИЗАЦИЯ СОФИЯ

Канализацията събира различни канални води и затова се разделя на няколко основни вида:

Смесена канализационна мрежа – разделна канализация – отчасти разделна, отчасти смесена канализация. При всичките изброени видова се извършва отпушване на канали и канални мрежи, или от собсвениците им или от водоснабдителните дружества. Тези канализационни системи събират всички отпадни води от населеното място или територия и ги отвеждат до пречиствателната станция а оттам в приемника.

Канализация
Канализация

Мрежа от канали които приемат дъждовна и фекална вода се нарича смесена мрежа. Този вид канализация е по-добра, тъй като при дъжд, каналите се промиват по естествен път от отложените в тях примеси. Но може да има и негативи, тъй като през дъждоприемните решетки може да попаднат в канала и отпадъци от улицата и да запушат канализацията, ако отпушването на каналите се забави, тогава водата ще навлези в подземните помещения на сградите. Друг недостатък е, когато има поройни дъждове и канализацията не може да поеме голямото количество вода, пак ще се стигне до наводняване на сградите. Много е важно този тип канализация да се поддържа и почиства навреме за да не се стига до запушването й.

Система от разделно приемане на каналната вода, това значи изграждане на две или повече самостоятелни канализационни мрежи за фекални, дъждовни, битовите или производствени води. Този тип мрежи са относително по скъпи, като за тяхната поддръжка се изискват повече средства а и средствата отделени за отпушване на канали съпътстват всичките мрежи. Изграждане на канализация за дъждовни води има това предимство пред другите системи, че тя може да бъде положена на сравнително по-малка дъбочина, стига да не пречи на друга подземнна инсталация. Естествено, че и средствата заделени за нея, ще бъдат по-малко отколкото ако бъде на по-голяма дълбочина, но така или иначе и изброените мрежи са необходими и се изграждат като се вземат предвид по-горе изложените доводи и се отчетат особеностите на терена и финансирането.

Канализация която има изградени от двата вида канални системи и се събира на определено място в една мрежа се нарича смесена. Всяка от тях е самостоятелна до определено място, където се изгражда една обща ревизионна шахта и там водите се събират в един канал или канализационен колектор и се отвеждат извън населеното място. Всичките видове канализации трябва да имат добре изградена мрежа от ревизионни шахти за отпушване на канали и за контрол върху работата на системата. Преди всичко при изграждането на която и да е канализационна мрежа, смесена или разделна от решаващо значение най вече са средствата които ще бъдат заделени за нея, а и от възможностите на инвеститора.