Цени

Цени за отпушване на канализация в Пловдив, Стамболийски, Пазарджик:

– Отпушване на обща хоризонтална канализация – цена 180 лв.
– Отпушване на обща вертикална канализация – цена 180 лв.
– Отпушване на уличен канал – цена 200 лв.
– Отпушване на шахти – цена 180 лв.