Цени

Цени за отпушване на канализация в Пловдив, Стамболийски, Пазарджик:

– Отпушване на обща хоризонтална канализация – цена 160 лв.
– Отпушване на обща вертикална канализация – цена 160 лв.
– Отпушване на уличен канал – цена 180 лв.
– Отпушване на шахти – цена 160 лв.