Архив за етитет: запушена канализация

Устройството и отпушването на канализацията

техника за отпушване на канализация
техника за отпушване на канализация

Отпушване на канални мрежи се осъществява чрез диагностики и използването на специални  инструменти за почистване, устройства и оборудване. Забравено е, почистването на  канализационните системи да става със стоманена тел /такива случаи са изключение и по финансови  причини/. По време на проверка и почистване на каналите се забранява използването на каквито и  да е непрофесионални средства, за да не се повредят тръбите и да се усложни ситуацията, като с  времето може и да се наложи ремонтни дейности.

Честите запушвания в хоризонталните канализационни тръби показват чупени канали или неадекватни  наклони. Поради тази причина, след почистване на канала, проверете правота на котите на  канализацията. Тръбните наклони, предоставящи функционалност на канализационната мрежа са от  0.5 мм и нагоре, може и по-малки наклони но това зависи от дълбочината на канализацията,  съответно за тръби с различен диаметър. Изпълнители които са пренебрегнали тези параметри са  заложили канализационни проблеми по времето на експлоатационния период.

Служителите на компанията ни, реагират при аварийни случаи бързо и ефективно обслужват  създалата се ситуация  по отпушването на каналите, като след това ще ви дадат ценни съвети при  експлоатацията на канализационната мрежа. Ако дадения канален участък се нуждае от ремонт, ще  получите разяснения относно ремонта и оферта за отстраняването му. При съгласие от  ваша страна за ремонт, фирмата ще направи всичко възможно да не усетите по никакъв начин  притеснения относно ремонтните работи, като няма да се налага спиране на водоснабдяването.

Не само каналите на мивки, бани, мазета се запушват но и такива на отводнителни решетки за  дъждовни води и друга дъждовна канализация и това е така зъщото не се полагат грижи за редовно  почистване на тези съоръжения. Ако имате за почистване на канални шахти /без септични ями/,  отводнителни решетки и съоръжения, можете да се свържите с нас чрез горната връзка, и ние ще  извършим тази работа професионално и качествено. Можеме да се договориме и за периодично  почистване на канализационните съоръжения, за да се избегне и предотврати възникването на  сериозни проблеми и аварии.

Има и особенни случаи при запушени канали, когато няма ревизионни шахти /или са затрупани/ и вертикалните щрангове са без ревизионни отвори откъдето да се извърши отпушването на канализацията. При такива обстоятелства е добре да има планове на подземната канализация на сградата или обекта. Допълнителната информация от собствениците при такава ситуация ще е много полезна е желателна.

Нашите вик услуги за почистване и отпушване на канализация ще ви създадат комфорт за да нямате  повече проблеми! Нашето оборудване е професионално, и като ни извикате, ще усетите опита  на професионалистите.